CMMS - Scheduling

Planificare, planificare, planificare

Programează și gestionează activitatile de intretinere si reparatie pentru echipamente si instalatii.

Planificarea reviziilor, comenzilor și resurselor

Ajută la îmbunătățirea eficienței și productivității întreținerii, reduce timpul de oprire a echipamentelor și previne defectiunile costisitoare prin întreținere preventivă planificată. Se obține o mai bună utilizare a resurselor, inclusiv a personalului, pentru a minimiza timpii de inactivitate și costurile, o mai buna monitorizare si raportare a performantei activității.

event_repeat

Planificarea reviziilor, verficare și întreținere

Programare și urmarire a activităților de întreținere periodică, a reviziilor în funcție de specificațiile producătorului, de nevoile de întreținere preventivă sau în functie de situații de urgență. Programarea reviziilor pentru o perioada de timp specifică, asignarea sarcinilor și responsabilităților către membrii echipei de întreținere.

Integrată cu stocul pieselor de schimb permite optimizarea predictivă a stocurilor.

event_upcoming

Planificarea comenzilor de intervenție

Programează intervențiile necesare pentru a menține echipamentele și sistemul în funcțiune și pentru a evita defecțiunile neprevăzute. Utilizatorii pot programa intervențiile de mentenanță necesare în functie de priorități și a datelor limita și identifică resursele necesare pentru a efectua intervențiile de mentenanță, cum ar fi materialele, piesele de schimb, instrumentele si personalul. Vizualizează progresul intervențiilor programate, respectarea graficului și detectarea întârzierilor sau problemelor.

dynamic_feed

Planificarea resurselor

Planificarea, urmărirea și gestionarea resurselor pentru efectuarea activitatilor de întreținere programată și neplanificată. Programarea și asignarea task-urilor pentru tehnicieni sau echipe, cu specificarea datelor și resurselor necesare, precum și cu stabilirea prioritatilor.

Verificarea disponibilității resurselor, a stocului pentru piese sau a personalului, inclusiv concedii sau alte absențe.

Utilizatorii pot genera rapoarte si analize cu privire la activitatile de întreținere, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor și a personalului, pentru a evalua performanța și a identifica posibile imbunătățiri.