CMMS - Work Order Management

Creezi, completezi și urmărești sarcini de întreținere mult mai simplu

Monitorizarea echipamentelor și locațiilor, performanța și istoricul interventiilor, pieselor de schimb utilizate astfel încât să permită o mai bună previziune a posibilelor intervenții sau avariilor.

Configurarea fluxului de intervenții

Stabilește pașii specifici necesari pentru a gestiona fiecare solicitare de mentenanță și pentru a asigura că aceasta este tratată într-un mod eficient și efectiv

Recepționarea solicitării de mentenanță
Solicitarea poate veni de la angajații organizației sau de la furnizorii externi de servicii de mentenanță.

Evaluarea solicitării.
Departamentul de întreținere examinează solicitarea și stabilește prioritatea, costurile și resursele necesare pentru a finaliza sarcina.

Planificarea intervenției.
În funcție de natura solicitării, departamentul de întreținere va crea un plan de acțiune detaliat care să identifice tehnicianul sau echipa responsabilă, data și ora programării, și resursele necesare.

Execuția intervenției.
Tehnicienii responsabili vor executa sarcina conform planului de acțiune stabilit.

Înregistrarea intervenției.
După ce intervenția a fost finalizată, tehnicianul responsabil va înregistra toate informațiile relevante, cum ar fi tipul și durata intervenției, resursele folosite, costurile și altele.

Verificarea și aprobarea intervenției.
Departamentul de întreținere va verifica și aproba înregistrarea intervenției și va finaliza procedurile de facturare sau raportare.

Monitorizarea performanței.
Utilizarea unui sistem CMMS va permite monitorizarea performanței organizației în timp real, generarea de rapoarte și analize și identificarea oportunităților de optimizare a proceselor de mentenanță.

Crearea și urmărirea intervențiilor

Asigură o gestionare eficientă a întreținerii și reparării echipamentelor și instalațiilor

Crearea unei noi solicitări de intervenție
Utilizatorul trebuie să deschidă o nouă solicitare de intervenție prin completarea unui formular online care include detalii despre problema sau nevoia de mentenanță.

Prioritizarea intervenției
Solicitările de intervenție trebuie clasificate în funcție de prioritatea lor, cum ar fi urgență, importanță și altele. Acest lucru va ajuta la asignarea resurselor necesare în mod corespunzător.

Asignarea intervenției
După ce solicitarea a fost primită și prioritatea a fost stabilită, intervenția este asignată unui tehnician sau unei echipe care este responsabilă cu gestionarea solicitării.

Programarea intervenției
Odată asignată, intervenția trebuie programată într-un moment convenabil pentru tehnician sau echipa responsabilă, în funcție de disponibilitatea acestora și de prioritatea solicitării.

Execuția intervenției
Tehnicianul sau echipa responsabilă va executa intervenția conform planului stabilit, care poate include repararea echipamentului sau efectuarea mentenanței planificate.

Înregistrarea intervenției
După finalizarea intervenției, tehnicianul sau echipa responsabilă va înregistra toate detaliile relevante despre intervenție, cum ar fi durata, resursele folosite, costurile și altele.

Urmărirea intervenției
Într-un sistem CMMS, toate intervențiile sunt urmărite și documentate, astfel încât departamentul de întreținere să poată verifica starea și istoricul echipamentelor și instalațiilor.

Raportarea intervenției
Departamentul de întreținere poate genera rapoarte pentru a analiza performanța întregului proces de mentenanță, identificarea problemelor comune și identificarea oportunităților de optimizare a procesului.

Închiderea intervenției
După ce intervenția a fost finalizată și verificată, solicitarea poate fi închisă în sistemul CMMS.

Alocarea intervențiilor

Proces important pentru asigurarea că solicitările de mentenanță sau reparare sunt asignate tehnicienilor sau echipelor potrivite într-un mod eficient și eficace

Evaluarea solicitării
După ce solicitarea a fost introdusă în sistemul CMMS, aceasta trebuie evaluată în funcție de prioritate, resurse necesare și alte factori importanți.

Identificarea resurselor disponibile
Înainte de a asigna solicitarea de intervenție, este important să identificați resursele disponibile, cum ar fi tehnicienii, echipamentele și materialele necesare pentru a executa intervenția.

Asignarea solicitării de intervenție
După ce resursele disponibile au fost identificate, solicitarea de intervenție trebuie asignată tehnicienilor sau echipei potrivite, în funcție de experiență, disponibilitate și alte criterii relevante.

Notificarea tehnicienilor sau echipei
După ce solicitarea a fost asignată, tehnicienii sau echipa responsabilă trebuie să fie notificați în mod adecvat, de preferință prin intermediul unui sistem de notificare automată care să asigure o comunicare rapidă și eficientă.

Programarea intervenției
Odată ce tehnicienii sau echipa au fost asignați, trebuie să fie programată intervenția într-un mod convenabil pentru toate părțile implicate, având în vedere prioritatea solicitării și disponibilitatea resurselor.

Gestionarea și urmărirea operațiunilor

Asigură o monitorizare adecvată a stării echipamentelor și instalațiilor, pentru a identifica problemele în timp util și pentru a îmbunătăți procesul de mentenanță

Înregistrarea intervențiilor
Toate intervențiile realizate trebuie înregistrate în sistemul CMMS, inclusiv detaliile despre echipamentele sau instalațiile asupra cărora s-a intervenit, durata intervenției, resursele utilizate și altele.

Urmărirea operațiunilor
Sistemul CMMS trebuie să permită urmărirea operațiunilor și a stării echipamentelor în timp real, pentru a putea identifica problemele înainte ca acestea să devină critice și să afecteze producția sau să cauzeze defecțiuni majore.

Trasabilitatea intervențiilor
Sistemul CMMS trebuie să ofere o trasabilitate completă a intervențiilor realizate, inclusiv a pieselor de schimb utilizate și a resurselor folosite. Aceasta permite o monitorizare adecvată a costurilor și a performanței resurselor.

Programarea intervențiilor periodice
Departamentul de întreținere trebuie să poată genera rapoarte pentru a analiza performanța întregului proces de mentenanță, identificarea problemelor comune și identificarea oportunităților de optimizare a procesului.

Raportarea operațiunilor
Odată ce tehnicienii sau echipa au fost asignați, trebuie să fie programată intervenția într-un mod convenabil pentru toate părțile implicate, având în vedere prioritatea solicitării și disponibilitatea resurselor.

Integrarea cu alte sisteme
Sistemul CMMS trebuie să permită integrarea cu alte sisteme din organizație, cum ar fi sistemele ERP (Planificare Resurse Enterprise) sau cu sistemele de management al stocurilor, pentru a asigura o funcționare integrată și eficientă a proceselor.

Utilizarea platformelor mobile in crearea si rezolvarea interventiilor

Generează beneficii semnificative prin creșterea eficienței, reducerea timpului necesar pentru înregistrarea intervențiilor și îmbunătățirea raportărilor

Crearea rapidă a intervențiilor
O platformă mobilă poate oferi tehnicianului acces la informații în timp real despre echipamente și instalații, astfel încât să poată identifica problemele mai rapid și să ia decizii mai bine informate.

Ușurința de utilizare
Platformele mobile pot fi mai ușor de utilizat decât software-ul tradițional de mentenanță. Aceasta poate îmbunătăți adoptarea sistemului de mentenanță de către utilizatori și poate reduce timpul necesar pentru formarea tehnicianilor.

Gestionarea interventiilor de la distanță
Utilizarea unei platforme mobile permite tehnicianului să gestioneze intervențiile de la distanță și să comunice cu echipa de mentenanță, astfel încât să poată monitoriza progresul și să ofere ajutor în timp real.

Îmbunătățirea raportărilor
O platformă mobilă poate fi utilizată pentru a genera rapoarte și analize, astfel încât să poată fi urmărită eficiența și performanța întregului proces de mentenanță.

Accesibilitate sporită
Accesul la o platformă mobilă poate fi ușor și rapid, deoarece aceasta poate fi disponibilă de pe orice dispozitiv mobil cu acces la internet. Acest lucru poate spori gradul de utilizare al sistemului CMMS și poate îmbunătăți comunicarea între departamentul de mentenanță și echipa de teren.